ITU projekt – The Bin Packing Problem

Navn: The Bin Packing Problem
Sprog: Java
GUI/Grafik: Ingen
Dato: August 2009

Dette er et projekt skrevet imens jeg tog nogle enkeltfag på IT-Universitetet i København. Oprindeligt ville vi havde skrevet om “Singularity“, men det blev hurtigt klart at omfanget af en sådan opgave ville være urealistisk for et 7,5 ECTS projekt. Vi besluttede at basere rapporten på Genetisk Algoritmer og bruge det til at løse det kendte problem med at pakke pakker i pakker.

Genetisk algoritmer bruges primært til problemløsning hvor man har et forud defineret problem mønster, f.eks. finde koefficienterne i et n’te grads polynomial, for at få det til at passe bedst muligt med måledata. For at kunne bruge Genetisk algoritmer skal det kunne lade sig gøre at beregne en såkaldt fitness værdi, hvilken er et udtryk for hvor god en given løsning er, så de kan sorteres og udvælges til formering til den næste generation.

Jeg vil ikke skrive mere da alt står forklaret i rapporten, som er med i download pakken.

Henning

Screenshot(s)

Outputs fra 4 kørsler med samme pakke fil, men med forskellige parametere. Tallet i procent er udtryk for mængden af spildplads.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *